Tư vấn thiết kế

Trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, MSC Việt Nam tập trung các dịch vụ chính gồm: khảo sát địa kỹ thuật, khảo sát địa hình, quan trắc và khảo sát hiện trạng, thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế. MSC Việt Nam thiết lập những tiêu chuẩn khắt khe và nghiêm ngặt trong từng công trình tư vấn để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất. Những dự án đã hoàn thành xuất sắc gồm dự án: Rainbow Văn Quán, Rainbow Linh Đàm, khu nhà Liền kề Xuân La, Dreamland Bonanza 23 Duy Tân, khu nhà ở xã hội Rice City Linh Đàm, nhà ở xã hội Rice City Gia Quất, nhà Liền kề Gia Quất...

Với khát vọng trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng, MSC Việt Nam đã từng bước tạo dựng được vị thế trên thương trường bằng sự kiên trì với định hướng đã đề ra, chú trọng hoàn thiện chuyên môn đội ngũ, ứng dụng công nghệ tiên tiến… nhằm tối ưu hóa các giá trị đầu tư của khách hàng, vì mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng dịch vụ xã hội và cải thiện cuộc sống của người dân.

View: 1477

scrolltop